Bedrijfs(oefen)therapie / werkgerelateerde klachten

Een grote oorzaak van lichamelijke klachten is het werk. Een samenspel van repeterende, statische, fysiek zware taken en stress kunnen het lichaam snel overbelasten. Denk aan rugklachten bij veel tillen en/of RSI klachten bij computerwerkzaamheden. Bij de behandeling van dit soort klachten is de focus op de lichamelijke component alleen dan ook niet voldoende. Binnen de oefentherapie gericht op werkgebonden klachten wordt er een analyse gemaakt van u werkzaamheden bestaande uit:

  • Het type werktaken;
  • De werktijden (pauzes en hoe lang bepaalde taken worden uitgevoerd);
  • De werkplek- en werkomgeving;
  • De eigen werkhouding- en werktechnieken;
  • De werkdruk en/of stressfactoren.


Er wordt gekeken welke taken u heeft en op welke manier u deze uitvoert, hoe de werkruimte is ingericht, of er sprake is van werkdruk en hoe u met deze stress om gaat, wat het pauzebeleid is en hoeveel u door de dag heen aan beweging krijgt. Vanuit deze analyse wordt bekeken in welke factoren voor u een risico vormen, waarna u persoonlijke adviezen krijgt op deze gebieden. Als u bent uitgevallen op het werk door lichamelijke en/of stress gerelateerde klachten, helpen we u op een goede en gezonde manier weer te integreren, vaak in samenwerking met de bedrijfsarts. Deze individuele begeleiding vindt plaats binnen Cheiron Medisch Centrum, onder begeleiding van onze oefentherapeut Mensendieck/Cesar, gespecialiseerd in werkgerelateerde klachten. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Bedrijfstrainingen en werkplekonderzoeken

Bedrijfsoefentherapie kan tevens worden ingezet binnen bedrijven zelf. Door middel van trainingen en voorlichting worden werknemers en werkgevers geschoold op het gebied van werkgerelateerde klachten, de risicofactoren daarvan en hoe deze kunnen worden voorkomen en/of worden opgelost. We leren het bedrijf dat de mensen, zowel op managementniveau als op de werkvloer, op een gezonde manier omgaan met hun lichaam. Er wordt antwoord gegeven op de vraag: “Hoe creëert management een gezonde werkomgeving, waarbij werknemers leren hoe ze deze faciliteiten op een verantwoorde manier kunnen gebruiken en welke rol en verantwoordelijkheid zij zelf hebben in het behouden van een goede gezondheid”.

Naast het geven van groepstrainingen voert de bedrijfsoefentherapeut werkplekanalyses uit bij zowel gezonde werknemers (preventief) als zieke werknemers (curatief). In deze analyse worden de eerder genoemde factoren met de werknemer doorgesproken en geëvalueerd. De bedrijfsoefentherapeut stelt ter plekke de werkplek goed in en geeft instructies over goede werkhouding- en beweegtechnieken tijdens het werk. De werknemer krijgt verdere adviezen op gebied van stressmanagement, pauzebeleid en beweging.

Meer informatie?

Voor het maken van een afspraak voor behandeling in de praktijk en/of verdere informatie over de trainingen en werkplekonderzoeken kunt u contact op nemen met onze (bedrijfs)oefentherapeut Marjolein Scheepens  via: m.scheepens@cheironmc.nl en/of telefonisch op 040 – 22 30 290 of 06 – 40 54 26 88.

Wat anderen zeggen

Walt Disney

If you can dream it, you can do it

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre