Betaling en verzekering Loopanalyse Lab

Tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van het eerste onderzoek en op voorhand niet aan te geven. Heeft u hierover specifieke vragen, neemt u dan rechtstreeks contact op met onze (sport)podotherapeut Bertrand van Dijk

Vergoeding

Bertrand staat geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Podotheraeuten en in het kwaliteitsregister voor Paramedici. Bent u benieuwd of u de behandeling bij de podotherapeut vergoed krijgt? Neemt u een kijkje in het vergoedingenoverzicht.

Diabetische voetzorg

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een verhoogd risico (simm 1) of hoog tot zeer hoog risico (simm 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico.
Wanneer u onder behandeling bent van een specialist, of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering maar is het eigen risico wel van toepassing.

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre