Betaling en verzekering Oefentherapie Mensendieck / Cesar

Tarief

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor Oefentherapie Mensendieck / Cesar óf uw vergoeding is op en de therapie wordt voortgezet, dient u de behandelingen zelf te betalen. Dit geldt ook voor het specialismen “Slaap(oefen)therapie en Bedrijfs(oefen)therapie / Werkgerelateerde klachten”. Ook die vallen onder de vergoedingen volgens de aanvullende verzekeringen. De tarieven voor de hierboven genoemde specialismen zijn:

 • Behandeling oefentherapie/ slaap(oefen)therapie en bedrijfs(oefen)therapie (30 min) € 35,00
 • Lange zitting oefentherapie/ slaap(oefen)therapie en bedrijfs(oefen)therapie (60 min) € 70,00
 • Screening (zonder verwijzing) € 12,50
 • Intake en onderzoek na screening (30 min) € 42,50
 • Screening, intake en onderzoek (30 min) € 55,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing (30 min) € 47,50
 • Toeslag aan huis behandeling € 10,00
 • Eénmalig onderzoek en rapportage € 85,00
 • Eenvoudige rapportage aan derden € 40,00
 • Complexe rapportage aan derden € 70,00
 • Sportmassage (30 min) € 35,00
 • Sportmassage (60 min) € 70,00
 • Ontspanningsmassage (30 min) € 35,00
 • Ontspanningsmassage (60 min) € 70,00
 • Niet nagekomen afspraak 75% van het behandeltarief **

 
Afspraken van 30 minuten bestaan uit 25 minuten behandeltijd en 5 minuten administratietijd. Afspraken van 60 minuten bestaan uit 50 minuten behandeltijd en 10 minuten administratietijd.

** Afspraken kunnen tot 24 uur vooraf kosteloos worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, kunnen niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Er geldt in dat geval een verzuimtarief van 75% van het behandeltarief, zoals hierboven genoemd.

Vergoeding

Oefentherapie Cesar/Mensendieck, slaap(oefen)therapie en bedrijfs(oefen)therapie / Werkgerelateerde klachten vallen in de meeste gevallen onder de aanvullende zorgverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft krijgt u een bepaald aantal behandelingen per jaar vergoedt door de zorgverzekering, afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Wij adviseren u vooraf aan de behandeling goed in uw polis te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor een actueel overzicht van uw vergoeding. U bent in de behandeling zelf verantwoordelijk dit aantal goed in de gaten te houden. Indien u niet aanvullend verzekerd bent óf uw vergoeding voor oefentherapie op is, krijgt u een persoonlijke factuur. Zie tarieven.

Chronische indicatie

Indien er sprake is van een chronische indicatie (dit is slechts bij een select aantal diagnoses en aandoeningen), moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen (vanuit uw aanvullend verzekering), waarna vanaf de 21e behandeling de vergoeding wordt gehaald uit de basisverzekering (let op: hierbij geldt eerst uw eigen risico). Uw therapeut zal u op de hoogte stellen als er sprake is van een chronische indicatie.

Kinderen < 18 jaar

Kinderen onder 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna kan de therapie eventueel voortgezet worden vanuit de aanvullende verzekering.

Meer informatie

Onze oefentherapeut is direct, zonder verwijzing van de huisarts/specialist toegankelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk assistentes op telefoonnummer 040 – 223 02 90 of u kunt mailen met onze oefentherapeut op: m.scheepens@cheironmc.nl.

Wat anderen zeggen

Walt Disney

If you can dream it, you can do it

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre