Betaling en verzekering Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Verwijzing

Het kan zijn dat u door uw huisarts of specialist wordt verwezen naar Oefentherapie Cesar/Mensendieck. Met deze verwijzing kunt u zich aanmelden voor het starten van de therapie. In de eerste afspraak nemen we de tijd (50 minuten) voor een intake, onderzoek en start van de behandeling. We vragen u de verwijzing mee te nemen naar de eerste afspraak.

Zonder verwijzing

Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken. Bij de eerste afspraak doen we een korte screening om te kijken of u met uw klachten op de juiste plek bent. Als er geen bijzonderheden uit de screening naar voren komen, gaan we in dezelfde afspraak door met de intake, het onderzoek en een start van de behandeling. Mochten er bijzonderheden zijn, dan kan het zijn dat we u eerst adviseren de huisarts te bezoeken voor de therapie wordt gestart.

Vergoeding

Oefentherapie Cesar / Mensendieck
Oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.  Onze oefentherapeut heeft contracten met alle verzekeraars, waardoor de kosten per behandeling volledig worden vergoed tot de hoogte van uw aanvullende verzekering. We raden u aan om voorafgaand aan de eerste afspraak goed na te kijken hoeveel behandelingen u (nog) vergoed krijgt in dit kalenderjaar. Als u al fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck hebt gehad dit jaar, geef dit dan door bij de eerste afspraak. Krijgt u de behandelingen niet (meer) vergoed vanuit de aanvullende verzekering? Dan gelden de particuliere tarieven.

Slaaptherapie is een onderdeel van Oefentherapie Cesar/Mensendieck en valt onder de aanvullende verzekering, zoals hierboven beschreven.

Chronische indicatie
Voor enkele aandoeningen of situaties geldt een chronische indicatie (vraag uw therapeut of uw aandoening onder deze chronische lijst valt). Als u een chronische indicatie en verwijzing van de arts hebt, worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Hierbij geldt het eigen risico. De eerste 20 behandelingen betaalt u via de aanvullende verzekering. Als je geen aanvullende verzekering heeft of uw vergoeding is niet (meer) toereikend, dan betaalt u die behandelingen zelf. Kijk hieronder voor een overzicht van de particuliere tarieven.

Kinderen tot 18 jaar
Kinderen tot 18 jaar krijgen per kalenderjaar 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering voor kinderen geldt géén eigen risico. Vanaf hun 18e verjaardag geldt voor hen de aanvullende verzekering.

(Sport)Massage
Komt u voor een (sport)massage? Dit valt niet onder de verzekerde zorg. Kijk hieronder voor onze tarieven.

Tarieven

 • Behandeling oefentherapie (30 min) € 39,00
 • Lange zitting oefentherapie (60 min) € 78,00
 • Screening (zonder verwijzing) € 15,00
 • Intake en onderzoek na screening (30 min) € 42,50
 • Screening, intake en onderzoek (30 min) € 55,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing (30 min) € 47,50
 • Toeslag aan huis behandeling € 15,00
 • Eénmalig onderzoek en rapportage € 85,00
 • Sportmassage (30 min) € 39,00
 • Sportmassage (60 min) € 78,00
 • Ontspanningsmassage (30 min) € 39,00
 • Ontspanningsmassage (60 min) € 78,00
 • Manuele lymfedrainage gezicht (30 min) € 39,00
 • Complexe rapportages aan derden € 85,00
 • Niet nagekomen afspraak 75% van het behandeltarief **


*Afspraken kunnen tot 24 uur vooraf kosteloos worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Er geldt in dat geval een verzuimtarief van 75% van het behandeltarief. Je krijgt hiervoor een particuliere factuur.

Behandelduur
Een eerste afspraak duurt ongeveer 50-60 minuten. Vervolgafspraken duren ongeveer 30 minuten, tenzij anders afgesproken.​ (In een behandeling zit 5 minuten administratie inbegrepen per 30 minuten)

Totale kosten eerste afspraak

 • met verwijzing                                                                       €86,50
  (intake,  onderzoek en start behandeling)
 • zonder verwijzing                                                                 €94,00
  (screening, intake, onderzoek en start behandeling)


Algemene vraag
Heeft u een vraag over uw verzekering, de vergoeding of onze tarieven? Neem dan contact op met onze oefentherapeut Marjolein Janssen-Scheepens via
m.scheepens@cheironmc.nl / info@hetoefenlokaal.nl of 06-40542688.

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre