Betaling en verzekering Musculoskeletale Geneeskunde

Tarieven

Voor een eerste consult en/of behandeling Musculoskeletale Geneeskunde bedragen de kosten € 130,-. Een vervolgconsult/behandeling is € 90,-.

Vergoeding

Musculoskeletale Geneeskunde is een vak dat voor de zorgverzekeraars valt onder de rubriek ‘Complementaire, additieve en/of alternatieve geneeskunde’. Dit betekent dat vergoeding van hetzij alle of een deel van de kosten alleen plaatsvindt indien u aanvullend verzekerd bent op voorwaarde dat alternatieve geneeskunde deel uitmaakt van het pakket.

De behandeling dient dan wel te geschieden door een geregistreerd arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts). Voor meer duidelijkheid is het verstandig uw verzekering te raadplegen. Al onze MSK-artsen zijn opgenomen in het register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) en het BIG register. Ze zijn tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG). Zij hebben een lijst samengesteld met vergoedingen. Deze is te vinden onder: Vergoedingenoverzicht MSK artsen 2023.

Betaling

U kunt zowel per pin als contant betalen. Na betaling ontvangt u een kwitantie die u rechtstreeks kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, indien het consult/behandeling binnen uw verzekeringsvoorwaarden worden vergoed.

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre