Betaling en verzekering Musculoskeletale Geneeskunde

Tarieven

Voor een eerste consult en/of behandeling Musculoskeletale Geneeskunde bedragen de kosten € 115,-. Een vervolgconsult/behandeling is € 80,-.

Vergoeding

Musculoskeletale Geneeskunde is een vak dat voor de zorgverzekeraars valt onder de rubriek ‘Complementaire, additieve en/of alternatieve geneeskunde’. Dit betekent dat vergoeding van hetzij alle of een deel van de kosten alleen plaatsvindt indien u aanvullend verzekerd bent op voorwaarde dat alternatieve geneeskunde deel uitmaakt van het pakket.

De behandeling dient dan wel te geschieden door een geregistreerd arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts).

In vergelijking met 2018 zijn er de volgende veranderingen (in één of meerdere pakketten):
• Avero Achmea: lagere vergoeding
• Interpolis: lagere vergoeding
• ONVZ: lagere vergoeding
• OZF: hogere vergoeding
• PNOzorg: hogere vergoeding
• Studenten Goed Verzekerd: lagere vergoeding
• Zilveren Kruis Achmea: lagere vergoeding

Voor meer duidelijkheid is het verstandig uw verzekering te raadplegen. Al onze MSK-artsen zijn opgenomen in het register.

In januari 2017 is de naam Nederlandse Vereniging van artsen voor OrthoManuele Geneeskunde (NVOMG) verandert in Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG). Zij hebben een lijst samengesteld met vergoedingen. Deze is te vinden onder: Vergoedingenoverzicht Musculoskeletale Geneeskunde.

Betaling

U kunt zowel per pin als contant betalen, m.u.v. een consult bij Dr. Savelkouls (uitsluitend contante betaling mogelijk). Na betaling ontvangt u een kwitantie die u rechtstreeks kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, indien het consult/behandeling binnen uw verzekeringsvoorwaarden worden vergoed.

Wat anderen zeggen

Walt Disney

If you can dream it, you can do it

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre