Cheiron | Frederik Hendrikstraat 1, 5583 CL Waalre | 040 223 02 90 | info@cheironmc.nl | (let op: op de Brabantialaan gaat u de 4e straat rechts!!)
FacebookTwitter

Betaling en verzekering Musculoskeletale Geneeskunde

Tarieven:
Voor een eerste consult en/of behandeling Musculoskeletale Geneeskunde bedragen de kosten € 115,- Een vervolgconsult/behandeling is € 80,-.

Vergoeding:
Musculoskeletale Geneeskunde is een vak dat voor de zorgverzekeraars valt onder de rubriek ‘Complementaire, additieve en/of alternatieve geneeskunde’. Dit betekent dat vergoeding van hetzij alle of een deel van de kosten alleen plaatsvindt indien u aanvullend verzekerd bent op voorwaarde dat alternatieve geneeskunde deel uitmaakt van het pakket.

De behandeling dient dan wel te geschieden door een geregistreerd arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts). Voor meer duidelijkheid is het verstandig uw verzekering te raadplegen. Al onze MSK-artsen zijn opgenomen in het register.

Per 1 januari 2017 is de naam Nederlandse Vereniging van artsen voor OrthoManuele Geneeskunde (NVOMG) verandert in Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG). Zij hebben een lijst samengesteld met vergoedingen
Vergoedingenoverzicht Musculoskeletale Geneeskunde 2017

Betaling:
U kunt zowel per pin als contant betalen, m.u.v. een consult bij Dr. Savelkouls (uitsluitend contante betaling mogelijk).

Na betaling ontvangt u een kwitantie die u rechtstreeks kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, indien het consult/behandeling binnen uw verzekeringsvoorwaarden worden vergoed.