Echoscopie (Bewegingsapparaat)

Cheiron Medisch Centrum Waalre is tevens gespecialiseerd in echografie voor problemen aan het bewegingsapparaat. Dit middel wordt alléén, na onderzoek en dus op indicatie van onze eigen MSK-artsen ingezet.

Wat is echografie?

Echografie is een techniek die gebruik maakt van onschadelijke geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren reflecteren. Ze hebben een zo hoge frequentie dat ze voor de mens niet hoorbaar zijn (ultrageluid). Na het aanbrengen van een speciale gel op het lichaam kunnen de gewenste structuren op een beeldscherm zichtbaar gemaakt worden.

Diagnose

Onze MSK-artsen worden door middel van deze techniek in staat gesteld om de juiste diagnose te kunnen stellen bij een letsel of klacht aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre