Klacht

U heeft een klacht naar aanleiding van uw behandeling bij één van de artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-artsen) en/of therapeuten die bij Cheiron Medisch Centrum Waalre werkzaam zijn? Dan nodigen wij u uiteraard van harte uit om dit aan ons kenbaar te maken. Graag geven wij u hieronder een overzicht wat u kunt doen?

Stap 1. Bespreek uw klacht met de MSK-arts en/of therapeuten

Als u een klacht heeft over een MSK-arts en/of therapeut, bespreek dit dan eerst met de MSK-arts en/of therapeut zelf. Zo lang zij niet weten dat u ontevreden bent, kan er niets worden gedaan. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de desbetreffende MSK-arts / therapeut aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de MSK-arts en/of therapeut. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

De klachtenfunctionaris van Cheiron Medisch Centrum Waalre is mevrouw J. Kivits. U kunt haar bereiken op: 040 – 22 30 290 en/of per mail op: j.kivits@cheironmc.nl.

 

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre