Praktijkinfo

Algemene informatie

Openingstijden

Cheiron Medisch Centrum Waalre is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 12:00 en 13:00 en 17:00. De spreekuren van de specialisten en therapeuten kunnen variëren.

Praktijkassistentes

Onze praktijkassistentes zorgen ervoor dat de organisatie van ons Medisch Centrum vlekkeloos verloopt. Om hun taken goed te kunnen uitvoeren stellen zij soms aanvullende vragen aan u. Ook voor hun geldt het beroepsgeheim. Zij hebben verschillende taken, te weten:

  • Ontvangst en eerste opvang van patiënten;
  • Het maken van (vervolg) afspraken;
  • Het doorgeven van uitslagen;
  • Verzorgen van patiëntenadministratie;
  • Assisteren van de artsen.

Onze praktijkassistentes zijn: Hettie van Kruijssen en Ria Huijbregts.

Afspraak maken

Online

Bij Cheiron Medisch Centrum Waalre kunt u eenvoudig online een afspraak via onze praktijkassistentes aanvragen. Tevens kunt u een voorkeur voor specialist en dag aangeven. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om de afspraak in te plannen en het precieze tijdstip af te spreken.

Telefonisch

Ook kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 040 223 02 90.

Persoonlijk

Als u uw afspraak liever persoonlijk bespreekt, dan is het ook mogelijk om direct bij de balie van Cheiron Medisch Centrum Waalre een afspraak te maken.

Wat dient u mee te nemen bij uw eerste afspraak?

  • Geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort);
  • Zorgpas van uw zorgverzekeraar;
  • Indien u medicijnen gebruikt, gelieve een overzicht hiervan of de medicijnen zelf mee te nemen.

Mocht u doorverwezen zijn door een arts, dan verzoeken wij u vriendelijk relevante correspondentie mee te nemen. Hiervoor dank!

Afspraak annuleren?

Wanneer u uw afspraak door omstandigheden niet kunt nakomen, dient u de afspraak te annuleren. Wanneer u de afspraak op tijd annuleert, kan een andere patiënt sneller geholpen worden. U kunt de afspraak zonder kosten tot één dag (24 uur) vooraf aan de afspraak of in geval van overmacht annuleren. In andere gevallen zijn wij helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Help Cheiron Medisch Centrum Waalre om de kwaliteit van haar werkwijze en patiëntvriendelijkheid op het hoogst mogelijke service niveau te houden en bel uw afspraak af wanneer u verhinderd bent!!

Algemeen

Voor algemene vragen (niet-afspraak gerelateerd) betreffende Cheiron Medisch Centrum Waalre kunt u contact opnemen met: Juul Kivits-Boerenkamp | Praktijkmanager | T 040 22 30 290 | E-mail: j.kivits@cheironmc.nl

“Het is mijn taak als praktijkmanager om de hoogst mogelijke synergie en kwaliteit te leveren met nadrukkelijke aandacht voor u als patiënt. Ik sta te allen tijde open voor uw eventuele op- en aanmerkingen. Neemt u gerust contact met mij op om deze te bespreken.” 

Tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van het specialismen waar u als patiënt gebruik van maakt. Meer informatie kunt u lezen onder: Tarieven en verzekering.

Zorgverzekeraars

Wilt u weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar? Dan adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u gerichte informatie verstrekken over uw eventuele vergoedingen.

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre