Pieter Ruber

Pieter Ruber is werkzaam als arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts). Naast de diagnostiek en behandeling van klachten van het bewegingsapparaat is hij werkzaam als Arts voor Arbeidsgerelateerde klachten/Bedrijfsarts. Hij heeft als aandachtsgebieden: klinische arbeidsgeneeskunde, arbeidsgerelateerde klachten van het bewegingsapparaat en onregelmatige werktijden.

Daarnaast is hij gespecialiseerd in de klachten van musici en dansers.

Verder is hij lid van de NVAMG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde), KNMG, NVAB, NVKA en NSWO en Nederlandse Vereniging voor Dans en Muziek Geneeskunde.

Voor meer informatie kijk tevens op de site: http://www.pmgruber.nl

NB: Dr. Ruber is lid van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en staat ingeschreven in het Register Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG). 

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre