Ruud Brouwer

Ruud Brouwer studeerde geneeskunde in Utrecht en was tot 1992 huisarts in Maarssenbroek.

Vanaf 1992 is hij werkzaam als arts musculoskeletale geneeskunde (MSK-arts). Aanvankelijk op de Polikliniek Manuele Geneeskunde te Eindhoven en sinds 2013 is hij verbonden aan Cheiron Medisch Centrum Waalre.

In oktober 2018 heeft hij zijn titel Master of Science in de Manuele Geneeskunde gehaald.

Hij is tevens docent aan de artsenleergangen musculoskeletale geneeskunde.

Zijn visie: “De Musculoskeletale Geneeskunde is een belangrijk onderdeel van het Musculoskeletal Medicine en verdient als zodanig een plaats in het medisch curriculum”.

 

NB: Dr. Brouwer is lid van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) en staat ingeschreven in het Register Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).

 

 

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre