Afscheid Julie Smeets

Beste mensen,

Met ingang van 1 januari 2022 ga ik mijn werkzaamheden bij Cheiron beëindigen. Na 11 jaar werkzaam te zijn geweest in dit medisch centrum met fijne  specialisten, is het tijd om mij volledig te concentreren op mijn praktijk in Valkenswaard, omdat bij mij ook de jaren gaan tellen en de energie niet oneindig op voorraad is.

Ik dank al mijn patiënten heel hartelijk voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. Tevens wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn opvolgster Joyce Valkenburg te introduceren. Zij neemt vanaf 10 januari het stokje over en werkt hopelijk met evenveel plezier in het Cheiron-team als dat ik al die jaren heb gedaan.  

Haar aandachtsgebieden binnen de fysiotherapie (https://www.cheironmc.nl/team_member/joyce-valkenburg/) liggen in het verlengde van hetgeen waarmee ik velen van U heb mogen helpen. De continuïteit in de samenwerking en de korte lijntjes met de andere zorgverleners binnen Cheiron blijven voor u als patiënt zo een fijne basis voor een succesvolle aanpak van uw klachten.

Ik heb daar alle vertrouwen in!   Ik wens u het allerbeste toe,  

Julie Smeets

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre