Update veranderingen in Cheiron Medisch Centrum Waalre

“Verandering is een nieuw begin”

Op 1 januari 2008 zag Cheiron Medisch Centrum Waalre het licht.

Ruim 10 jaar behandelde ik met twee collega artsen patiënten volgens de methode van de musculoskeletale geneeskunde (de vroegere manuele geneeskunde). In die tijd is het plan ontstaan om problemen rondom het bewegingsapparaat in een breder perspectief te benaderen.

We startten in 2008 het medisch centrum Cheiron met als doel: het onder één dak samenbrengen van zoveel mogelijk disciplines op het gebied van het bewegingsapparaat. We wilden de lat hoog leggen, waarbij kwaliteit vele malen belangrijker was dan kwantiteit. In de Griekse mythologie was Cheiron beroemd om zijn kennis van de geneeskunde.

Als initiator en eindverantwoordelijke ben ik destijds met veel plezier dit traject aangegaan. Als rechterhand werd Juul Kivits-Boerenkamp aangetrokken die al deze jaren als praktijkmanager bouwde aan het uitbreiden van het Cheiron-team met nieuwe zorgverleners/disciplines. Zij was degene die alle niet-patiënt gerelateerde elementen op zich nam. Zij leidde alles in goede banen en bewaakte de kwaliteit die we wilden bereiken. Onder haar bezielende leiding kreeg Cheiron steeds meer gestalte en werd Cheiron uitgebouwd met meer disciplines en zorgaanbieders.

Inmiddels heb ik de leeftijd bereikt van 70, maar nog altijd geeft de behandeling van patiënten mij veel genoegdoening. Echter het aansturen en beheren van het gezondheidscentrum valt me al langere tijd zwaar. In de voorafgaande jaren is daarom gezocht naar een opvolger om de eindverantwoordelijkheid op zich te nemen, leiding te geven en om Cheiron verder door te ontwikkelen. Helaas is dit niet gelukt. Met pijn in mijn hart moet ik u daarom melden dat Cheiron Medisch Centrum eind december 2023 haar deuren zal sluiten.

Waar iedereen, die nu nog werkzaam is binnen Cheiron, zijn of haar verdere diensten gaat aanbieden, kunt u blijven volgen op de website van Cheiron Medisch Centrum. Deze website zal ook in 2024 nog actief blijven: www.cheironmc.nl.

Ik weet nog niet hoe mijn eigen toekomst er uit gaat zien. Voor zover ik weet, ben ik gezegend met een goede gezondheid. Ik blijf open staan voor nieuwe uitdagingen.

 

P.M. Cuppen

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre