Veranderingen in Cheiron Medisch Centrum Waalre

Per 31 december 2023 stopt Paul Cuppen NIET als MSK-arts, maar WEL als eigenaar en eindverantwoordelijke van Cheiron Medisch Centrum Waalre. Op dit moment is het voortbestaan van Cheiron onzeker en wordt er gezocht naar oplossingen. De hulpverleners binnen Cheiron hebben aangegeven dat zij, ongeacht de uitkomst hiervan, doorgaan met het verlenen van hun diensten. U wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden via onze website en de websites van de individuele hulpverleners (zie hieronder).

Robbert Collignon
Arts Musculoskeletale geneeskunde
https://www.beweegkracht.com

Pieter Ruber
Arts Musculoskeletale geneeskunde
https://pmgruber.nl

Bertrand van Dijk
(Sport)Podotherapeut
https://www.podotherapiebvandijk.nl/

Roel Hoofs
Fysio- en Manueel Therapeut
https://www.roelhoofs.nl

Marjolein Janssen-Scheepens
Oefentherapeut Cesar / Mensendieck
https://www.hetoefenlokaal.nl

Vera Wevers
Sportmasseur
https://www.inner-fit.nl

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre