Werkgerelateerde klachten

Een grote oorzaak van lichamelijke klachten is het werk. Een samenspel van repeterende, statische, fysiek zware taken en stress kunnen het lichaam snel overbelasten. Denk aan rugklachten bij veel tillen en/of RSI klachten bij computerwerkzaamheden. Bij de behandeling van dit soort klachten is de focus op de lichamelijke component alleen dan ook niet voldoende. Bij werkgerelateerde klachten wordt er een analyse gemaakt van u werkzaamheden bestaande uit:

  • Het type werktaken;
  • De werktijden (pauzes en hoe lang bepaalde taken worden uitgevoerd);
  • De werkplek- en werkomgeving;
  • De eigen werkhouding- en werktechnieken;
  • De werkdruk en/of stressfactoren.


Er wordt gekeken welke taken u heeft en op welke manier u deze uitvoert, hoe de werkruimte is ingericht, of er sprake is van werkdruk en hoe u met deze stress om gaat, wat het pauzebeleid is en hoeveel u door de dag heen aan beweging krijgt. Vanuit deze analyse wordt bekeken in welke factoren voor u een risico vormen, waarna u persoonlijke adviezen krijgt op deze gebieden. Als u bent uitgevallen op het werk door lichamelijke en/of stress gerelateerde klachten, helpen we u op een goede en gezonde manier weer te integreren, vaak in samenwerking met de bedrijfsarts. Deze individuele begeleiding vindt plaats binnen Cheiron Medisch Centrum, onder begeleiding van onze oefentherapeut Mensendieck/Cesar, Marjolein Janssen-Scheepens. Zij is gespecialiseerd in werkgerelateerde klachten.

Werkwijze

Om u zo goed mogelijk te helpen, doorlopen we samen een stappenplan dat is aangepast op uw persoonlijke klachten en behoeften.

Intake & Onderzoek

Tijdens de eerste afspraak gaan we eerst in gesprek. We willen weten wat voor klachten u heeft, hoe deze ontstaan zijn en wanneer u er last van heeft. Na het gesprek volgt het onderzoek, waar we uitzoeken waardoor uw klachten worden veroorzaakt of in stand blijven. Hierbij kijken we beweeglijkheid van gewrichten of spanning in de spieren. Beelmateriaal van uw werkzaamheden en de werkplek zijn ondersteunend aan het onderzoek en de behandeling. We kijken bijvoorbeeld naar de ergonomie op het werk, de houdingen en werktechnieken die u uit moet voeren.

Doel & Plan

Nu we een beeld hebben van uw klachten, stellen we samen een haalbaar doel op en bespreken we wat er nodig is om dat doel te bereiken. Zo kunnen het voorkomen van uitval a.g.v. de klachten of juist re-integreren na uitval van werk tot de doelen behoren.

Behandeling

De behandeling kan bestaan uit verschillende interventies. We laten zien hoe het lichaam in elkaar zit, zodat u dit leert begrijpen. U leert optimale houdingen en bewegingspatronen op uw werk en daarbuiten. We kunnen ondersteunen met massage en taping en oefeningen en advies in leefstijl zoals beweging, ontspanning en slaap. Al deze onderdelen samen helpen u op weg naar een goed herstel. U krijgt van ons een oefenschriftje, waar we steeds alle adviezen en oefeningen in schrijven, zodat u alle informatie op een rijtje heeft en hier thuis en op het werk goed mee aan de slag kunt gaan.

Evaluatie

Om te zien of we met de behandeling op de juiste weg zijn, zullen we regelmatig evalueren. Iedere afspraak bespreken we hoe het is gegaan met de klachten of de adviezen. We sturen bij waar nodig of blijven op dezelfde weg doorgaan als het goed gaat. En als het nodig is, dan schakelen we andere specialisten in om uw behandelproces verder te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de andere disciplines binnen Cheiron Medisch Centrum zoals Musculoskeletale Geneeskunde, fysiotherapie, psychotherapie, podotherapie of personal training.  Aan het eind van het behandeltraject vinden we het fijn om te weten hoe u de therapie heeft ervaren en sturen we u een evaluatie toe. U mag ook altijd een review achterlaten op Google of Zorgkaart Nederland. Ter afsluiting gaat er een evaluatiebrief naar uw huisarts en/of verwijzer.

Vergoeding werkgerelateerde klachten

De behandeling van werkgerelateerde klachten valt onder de Oefentherapie Cesar / Mensendieck. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie / oefentherapie Cesar & Mensendieck? Dan kost het u zelfs niets, behalve tijd en inzet. U bent immers uw gedrag en gewoontes aan het veranderen en dat heeft tijd nodig, maar dan leert u wel hoe uzelf op een positieve manier kunt omgaan met uw klachten en hoe u deze in de toekomst kunt voorkomen. Lees hier meer over kosten en vergoeding.

Afspraak maken

U kunt zowel met verwijzing van uw arts of zonder verwijzing (directe toegankelijkheid) terecht met werkgerelateerde klachten. De eerste afspraak voor het intakegesprek en het onderzoek duurt ca. 50 minuten. Een vervolgafspraak ca. 30 minuten. De frequentie van de behandeling wordt met u overlegd.

Wilt u voorkomen dat u ziek thuis komt te zitten als gevolg van werkgerelateerde klachten óf juist weer re-integreren? Neemt u dan contact op met Marjolein Janssen-Scheepens:
Telefoonnummer: 040 2230290 en 0640542688
Mailadres: m.scheepens@cheironmc.nl en info@hetoefenlokaal.nl en
Website: www.cheironmc.nl en www.hetoefenlokaal.nl

Bedrijfstherapie

Door middel van trainingen en voorlichting worden werknemers en werkgevers geschoold op het gebied van werkgerelateerde klachten, de risicofactoren daarvan en hoe deze kunnen worden voorkomen en/of worden opgelost. We leren het bedrijf dat de mensen, zowel op managementniveau als op de werkvloer, op een gezonde manier omgaan met hun lichaam. Kijk hier voor meer informatie over bedrijfstherapie.

Landelijke Database Oefentherapie

Wij doen met de Oefentherapie Cesar/Mensendieck-praktijk mee aan de Landelijke Database Oefentherapie (LDO) en de Zorgregistraties van Nivel.

​Dit betekent dat de gegevens die we opnemen in uw dossier anoniem en gecodeerd worden gedeeld met Nivel. Op deze manier kunnen zij onderzoek doen en de meerwaarde van Oefentherapie in de zorg onderbouwen. Daarnaast brengen zij landelijke zorgcijfers in kaart. Klik hier voor meer informatie over de werkwijze.

Wilt u niet dat uw gegevens gedeeld worden met Nivel? Dan kunt u uw bezwaar aangeven bij uw therapeut, zodat we uw gegevens kunnen uitsluiten van deelname. Deelname is namelijk niet verplicht.

Wat anderen zeggen

Francois de la Rochefoucauld

La sagesse est à l'âme ce que la santé est pour le corps (Wijsheid is voor de ziel, wat gezondheid is voor het lichaam).

Albert Einstein

If you always do what you always did, you always get what you always got

Paulo Coelho

The most important things in life, aren't things......

Roald Dahl

Those who don't believe in magic, will never find it.

Cheiron Medisch Centrum Waalre

Frederik Hendrikstraat 1

5583 CL Waalre